Сертифікати
Система менеджменту якістю (СМЯ) компанії відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, і  впроваджена в 2019 році. СМЯ забезпечує ефективне управління та належний контроль всіх виробничих процесів, що призводить до отримання продукції високого і стабільного рівня якості.

Крім того, впроваджено і отримано сертифікацію на відповідність вимогам належної виробничої практики (GMP+) для вдосконалення існуючої системи менеджменту безпеки кормової продукції на основі аналізу ризиків та критичних точок контролю (HACCP).

Впроваджений на підприємстві модуль GMP+B1 (Сертифікат № GMP051521) забезпечує безпеку кормової продукції на всіх етапах виробництва і поставок для  підвищення впевненості замовників у тому, що ми виготовляємо і реалізуємо безпечну високоякісну кормову продукцію.

Для зменшення викидів вуглецевого газу та обмеження впливу на навколишнє середовище підприємством в 2022 році планується впровадити систему менеджменту ISCC (International Sustainability and Carbon Certification – міжнародна сертифікація сталого виробництва та викидів вуглецю).